Will Wright – Struktur del 26

Det här är del 26 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

Sociologen Will Wright studerade amerikanska westernfilmers uppbyggnad, i en studie kallad Sixguns and Society (1975). Det kanske är förståeligt med tanke på hans forskningsfält, men till skillnad från många andra strukturalister försökte han betona samhällets plats inom berättarstrukturen. Han menade exempelvis att i ”den klassiska intrigen” finns det tre rollfigurer: hjälten, skurken och samhället. Samhället kan bestå av många olika personer, men de har inga inbördes konflikter och behandlas som en enhet.

1. Hjälten träder in i en social grupp

2. Hjälten är okänd för samhället

3. Hjälten visar sig ha en exceptionell talang

4. Samhället skiljer på sig själva och hjälten; hjälten får en speciell status

5. Samhället accepterar inte helt och hållet hjälten

6. Det finns en intressekonflikt mellan skurkarna och samhället

7. Skurkarna är starkare än samhället; samhället är svagt

8. Det finns en stark vänskap eller respekt mellan hjälten och en skurk

9. Skurkarna hotar samhället

10. Hjälten undviker att blanda sig i konflikten

11. Skurkarna sätter en av hjältens vänner i fara

12. Hjälten slåss mot skurkarna

13. Hjälten besegrar skurkarna

14. Samhället är säkert

15. Samhället accepterar hjälten

16. Hjälten förlorar eller avstår från sin speciella status

Steg 2, 8, 10 och 11 är de mest valfria stegen.

Wright identifierade också tre varianter. Hämndintrigen ser ut så här:

1. Hjälten är eller var en medlem av samhället

2. Skurkarna skadar hjälten och samhället

3. Samhället är oförmöget att straffa skurkarna

4. Hjälten söker hämnd

5. Hjälten går utanför samhället

6. Hjälten visar sig ha en exceptionell talang

7. Samhället skiljer på sig själva och hjälten; hjälten får en speciell status

8. En representant för samhället ber hjälten att avstå sin hämnd

9. Hjälten avstår sin hämnd

10. Hjälten slåss mot skurkarna

11. Hjälten besegrar skurkarna

12. Hjälten avstår från sin speciella status

13. Hjälten träder in i samhället

Förvandlingsintrigen ser ut så här:

1. Hjälten är eller har varit en medlem av samhället

2. Hjälten har en kvinnlig hjältinna med sig

3. Hjälten visar sig ha en exceptionell talang

4. Samhället skiljer på sig själva och hjälten; hjälten får en speciell status

5. Samhället är starkare än både hjälten och skurkarna

6. Samhället visar sig vara korrumperat

7. Samhället skadar hjälten och/eller hjältinnan

8. Hjälten tvingas slåss mot samhället

9. Hjälten besegrar samhället

10. Hjälten går utanför samhället med hjältinnan

Den professionella intrigen ser ut så här:

1. Hjältarna är professionella

2. Hjältarna åtar sig ett uppdrag

3. Skurkarna är väldigt starka

4. Samhället är ineffektivt eller oförmöget att försvara sig självt

5. Uppdraget involverar hjältarna i ett slagsmål

6. Hjältarna har en exceptionell talang

7. Hjältarna bildar en grupp för uppdraget

8. Som en grupp, delar hjältarna respekt och lojalitet

9. Hjältarna är oberoende av samhället

10. Hjältarna slåss mot skurkarna

11. Hjältarna besegrar skurkarna

12. Hjältarna stannar (eller dör) tillsammans

Wrights teorier diskuteras väldigt sällan av författare. Jag har i själva verket bara sett den nämnas en gång, i Michael Tappers bok om svenska polisböcker och -filmer (som jag skrev om här). Tyvärr, får jag säga. Wright sätter fingret på flera av de sorters intriger som tack vare westernfilmernas utbredning – de var en stapelvara under oerhört många år – har spridits till de mest udda genrer: krigsberättelser följer ofta samma uppbyggnad, många science fiction-berättelser har de här strukturerna och i och med att komedier begagnar sig av den struktur som de verk de parodierar finns det gott om komedier som bygger på Wrights fyra varianter. (Säkert får vi också anledning att återkomma till Wright när vi tittar på olika intriger.)

Wrights betoning på samhället som en av rollfigurerna är också intressant. Precis som hos Lévi-Strauss betyder tillägget av en funktion att hela dynamiken i texterna förändras.

Nästa gång kommer vi till en av giganterna inom ”fältet”. Återkom gärna.

Ett svar på ”Will Wright – Struktur del 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *