Från referat till skildring

Ett av de vanligaste problemen i de skönlitterära (och biografiska) böcker jag lektörsläser får stora effekter. Det påverkar allt ifrån bokens längd och flöde till om rollfigurer blir tydliga, miljöer kommer fram och läsaren blir medryckt. Och många, även när de får problemet påpekat för sig, vet inte hur de Fortsätt läsa