Linda Cowgill – Struktur del 42

Det här är del 42 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Under det allra sista året innan millennieskiftet kom manusförfattaren Linda Cowgill med en ordentlig översikt över olika aspekter av den aristoteliska strukturen och hur man kan använda det i sitt Fortsätt läsa