Etikett: omvänd kronologi

Det här är del 15 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Förra gången hann jag inte med att berätta så mycket om cirkeldramaturgi mer än att det är ett av omkring …

Cirkeldramaturgi – Struktur del 15 Read More »

Märkt med: , , , , , , , , , , , , , , ,

Det här är del 14 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Cirkeldramaturgin är kanske inte lika ovanlig som man kan tro. Som vi redan sett i genomgången av strukturhistorien har det …

Ickelinjärt berättande och cirkeldramaturgi – Struktur del 14 Read More »

Märkt med: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,