Dramatica – Struktur del 36

Det här är del 36 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. I mitten av 1990-talet kom allt fler teorier om struktur. En del av dem hängde starkt ihop med att internet höll på att slå igenom på allvar. Då syftar jag Fortsätt läsa

Viki King – Struktur del 35

Det här är del 35 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Den amerikanska författaren Viki King presenterade sin metod, som på sätt och vis ytterligare knöt ihop författaren med texten i Christopher Voglers anda. Boken How to Write a Movie in Fortsätt läsa

Christopher Vogler – Struktur del 34

Det här är del 34 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Efter att ha presenterat Joseph Campbell för en bredare publik inom Hollywood, med ett sjusidigt häfte om Hjältens resa i praktiken, gav Vogler 1992 ut en längre version, The Writer’s Fortsätt läsa

Kenn Adams – Struktur del 33

Det här är del 33 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Improvisatören Kenn Adams arbetade 1991 fram något som har kallats ”the story spine”. Den består av följande steg: 1. Det var en gång en … 2. Varje dag … 3. Fortsätt läsa

Maureen Murdock och hjältinnans resa – Struktur del 32

Det här är del 32 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Efter 1970- och -80-talens utveckling inom jämställdhetsområdet var det inte längre frågan om ifall Hjältens resa skulle få en kvinnlig variant, utan när. Tanken här är att Hjältens resa ger Fortsätt läsa

Michael Hauge – Struktur del 31

Det här är del 31 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. 1988 kom nästa filmmanusdoktor med en bok om att skriva, Writing Screenplays That Sell. Han heter Michael Hauge [uttalas ’Hejg’] och har två gemensamma egenskaper med de andra nutida personerna Fortsätt läsa

Linda Seger – Struktur del 29

Det här är del 29 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Manusdoktorn (hon skapade i stort sett yrket) Linda Segers bok Making a good script great (1987) har fått ganska mycket uppmärksamhet i Hollywood, eftersom boken lyckas med det som titeln Fortsätt läsa

Umberto Eco – Struktur del 28

Det här är del 28 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Den italienske semiotikern Umberto Eco (han var en av grundarna av semiotiken) hade en period då han analyserade hur läsare anknöt till texter. I boken Role of the Reader (1979) Fortsätt läsa

Syd Field – Struktur del 27

Det här är del 27 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. I slutet på 1970-talet och början på 1980-talet övergick majoriteten av alla handböcker om att skriva från att behandla pjäser till att behandla film. Amerikanen Syd Fields bok Screenplay (1979) Fortsätt läsa

Will Wright – Struktur del 26

Det här är del 26 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Sociologen Will Wright studerade amerikanska westernfilmers uppbyggnad, i en studie kallad Sixguns and Society (1975). Det kanske är förståeligt med tanke på hans forskningsfält, men till skillnad från många andra Fortsätt läsa