R. Austin Freeman och den inverterade deckaren – Struktur del 18

Det här är del 18 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Ibland kommer viktiga bidrag till förståelsen av strukturen inom berättande från skönlitterära verk, snarare än från forskare eller experter. Det kanske mest kända exemplet är britten R. Austin Freeman med Fortsätt läsa