Vanliga frågor om förlag

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om förlag.

Hur går det till att ge ut en bok?

Det finns flera metoder att ge ut böcker. De tre vanligaste är traditionella förlag, eget förlag och print-on-demand.

 • Traditionella förlag fungerar så att du skickar in ett manus, som de läser, bedömer och skickar besked till dig, om det har blivit antaget för utgivning eller inte. Författaren kan få två sorters pengar från traditionella förlag: en summa pengar för rättigheterna och provision på försäljningen. Bara någon tusendel av alla som skickar in sina manus till förlagen blir utgivna. Å andra sidan har de traditionella förlagen ofta mycket erfarenhet av marknadsföring, färdiga försäljningsvägar och mer prestige inom bokbranschen.
 • Förlag som drivs av författaren/författarna själv(a) finns i flera former. Vanligtvis ger sådana förlag bara ut böcker av sina egna författare, men å andra sidan blir alla böcker av de författarna utgivna. Kontakter med bokbranschen, försäljningsställen och distributörer beror mycket på författarnas personliga nätverk.
 • Print-on-demand är en förlagsform som innebär att författaren lägger upp sitt bokmanus i en central databas, där köparna sedan kan beställa boken som då trycks direkt. Här sker ingen urvalsprocess från förlagets håll, och många print-on-demand-förlag har dessutom möjligheten att publicera böcker för eget bruk, snarare än för vidare försäljning. Marknadsföring och distribution sköts i regel av författaren själv, eller enligt avtal med print-on-demand-förlaget.

När man skickar in till traditionella förlag, vad ska man skicka in?

Det förlagen behöver för att kunna bedöma ditt verk är en text som är så färdig du kan göra den. Man kan alltså inte bara skicka idéer, synopsis, handlingsbeskrivning, omslagstexter, smakprov, översikt, innehållsförteckningar, skisser, anteckningar, eller andra förkortade versioner av texten, utan hela texter.

Anledningen till att förlagen vill ha så färdiga texter som möjligt är att de vill bedöma ditt författarskap, och däri ingår förmågan att slutföra ett projekt, talangen att beskriva personer, färdigheten att få till rätt tempo, och öra för dialog och miljöbeskrivningar, samt öga för research, och kanske inte minst näsa för bra intriger.

Dessutom bör du skicka med ett följebrev och dina kontaktuppgifter.

I vilken form ska man skicka sitt bokmanus till förlag?

När man ska skicka in ett bokmanus till förlag finns det två huvudsakliga sätt: utskrivna sidor respektive digitala filer. De flesta förlag tar emot båda sorterna, men en del tar enbart emot digitala filer och andra tar bara emot utskrifter. För säkerhets skull bör du ta reda på vad som gäller för de förlag du tänker skicka till.

Om du skickar ditt material digitalt, tänk på det här:

 • skicka hela manuset i en fil. Lägg alltså inte kapitlen i enskilda dokument, eftersom det skapar merjobb för mottagaren att sortera kapitlen i rätt ordning.
 • skicka eventuellt omslag i en separat fil. (Källa)
 • använd en dokumenttyp som går att öppna på de flesta datorer, allra helst PDF. Pröva gärna att skicka dina filer till en kompis som har en helt annan typ av dator och se om filen går att öppna – och om den ser likadan ut.
 • skicka filerna till rätt mottagare. Leta reda på rätt mailadress genom att titta på förlagets webbplats.

Om du skickar en utskrift, tänk på det här:

 • skicka aldrig original. D.v.s. se till att du har manuset tillgängligt även ifall förlaget skulle förlägga det.
 • utskriften ska gå att läsa. Använd därför inte för liten teckenstorlek (12 punkter brukar vara lagom) eller för litet radavstånd. Glöm inte att kontrollera utskriftens kvalitet så att inte bläcket börjar ta slut på sidan 120.
 • om du skriver ut på fram- och baksida (de flesta förlag verkar vara okej med det, men fråga gärna i förväg), se till att numrera sidorna tydligt.
 • kontrollera så att alla sidor kommer med.
 • frankera med tillräckligt många frimärken.
 • leta reda på respektive förlags webbplats vart du ska skicka ditt manus.
 • sätt inte in ditt manus i en skrymmande pärm. Förlaget får så många manus att de blir tacksamma om manuset tar så lite plats som möjligt.
 • om du vill ha tillbaka ditt manus, skicka med ett frankerat och adresserat kuvert. Annars kommer förlaget makulera (d.v.s. elda upp) ditt manus ifall det inte blir antaget.

Vissa förlag har en besöksadress dit man kan gå och lämna in sitt manus, men man bör fråga i förväg så att förlaget tar emot manus på det sättet.

Hur lång tid tar det innan man får svar från ett förlag?

Det är väldigt olika. Vissa kan få vänta flera år på besked, vilket betyder att man inte bör hänga upp hela livet på att få svar från ett enda förlag. Börja skriva på nästa text, skicka in till fler förlag, lär dig mer om att skriva, och lev livet, är bara fyra saker du kan göra medan du väntar.

Andra har dock fått svar efter bara några dagar/veckor. Var beredd på att du kan vara en av dem som får vänta. Det är inte personligt. Förlagen får in så många manus att de omöjligen kan läsa alla direkt.

Du kommer heller troligen inte att få särskilt utförliga kommentarer på ditt manus.

Finns det några hemliga recept på hur man skriver så att förlagen vill köpa ens bok?

Nej. Recepten är inte hemliga. Bara svåra att följa.

De flesta förlag har visserligen en sorts inriktning på sin utgivning (de kanske bara ger ut diktsamlingar, och då lönar det sig inte att skicka in faktaböcker), men därutöver verkar de flesta utgå ifrån sin egen smak, snarare än något färdigt recept. Några grundläggande tips är:

 • arbeta så mycket med idén att du kan uttrycka den tydligt. Om idén är otydlig går boken inte att sälja och då ser förlagen ingen mening med att köpa boken. Ett vanligt misstag är att försöka berätta om för många olika saker.
 • se till att idén är intressant i sig. Läsare väljer böcker i hög grad efter om idén är spännande, rolig, romantisk, eller liknande. Skriver du en komedi, måste alltså idén också vara rolig, och inte bara skämten, och så vidare.
 • fundera mycket på varför du skriver om just det ämnet. När du har en förklaring på det, vet du också varför andra bör vara intresserade av ämnet.
 • utforska idén så mycket som möjligt. Folk vill läsa texter där författaren har tänkt till.
 • ha roligt medan du skriver. Det här har inte så mycket med förlagen att göra, men om det skulle visa sig att du inte får boken utgiven, då har du åtminstone haft roligt. Å andra sidan tyder din entusiasm också på att det är en bra idé.
 • gör inte alltför stora misstag
 • låt andra människor läsa din text och ge omdömen om den. Försök att se om intresset är genuint eller bara ett sätt att vara artig. Om personen inte kan sluta prata om texten, säger sånt som att ”jag kunde inte lägga undan boken”, ”jag ville inte att boken skulle ta slut”, eller verkligen blev berörd, då har du bra chanser. Säger personen något vagt, byter ämne, eller tar upp ”fel” saker, då behöver du arbeta mer med texten.
 • skriv ett hejdundrande följebrev där du förklarar varför du tycker det här är en bästa idén, varför du är rätt person att skriva den, och varför du tror att folk kommer att vilja köpa boken.

Hur skriver man en bästsäljare?

Det finns fyra faktorer som bestämmer om en bok blir bästsäljare (eller hyllvärmare). Tyvärr kan man bara styra över de tre första.

 • konceptet – som kan delas in i fyra delar: rollfigurer, ton/genre, arena, och tematik/känsla
 • gestaltningen – som handlar om visionen, strukturen, researchen och arbetsmetoden
 • kontakterna – d.v.s. kemi mellan de som arbetar ihop, marknadsföringsmetod, rätt person på rätt plats, och stöd från ”kändis”
 • tur – som bland annat innefattar: tajming, konkurrenters drag, nyhetshändelser och kritik

Men, som Ingemar Stenmark sa: ”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag”. Med andra ord: ju fler böcker man skriver, desto större chans har man.

(Den här texten skrev jag ursprungligen för sajten 1av3, som numera är nedlagd.)