Vanliga frågor om böcker

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om böcker.

Vad heter delarna i en bok?

Delarna på en bok. Bild: Lemon-s
Delarna på en bok. Bild: Lemon-s

En bok består av flera delar, se bilden här bredvid.

1 – Gördel

2 – Flik

3 – Försättsblad

4 – Pärm med omslag

5 – Huvud

6 – Framsnitt

7 – Fot

8 – Högersida (har udda sidnummer)

9 – Vänstersida (har jämna sidnummer)

10 – Falsning

(Källa)

Som författare är det framför allt viktigt att känna till termen inlaga. Inlagan är det ord förlag och tryckeri använder när de pratar om alla sidor i en bok. Inlagan innehåller vanligtvis flera sidor förutom själva texten:

Före texten:
 • Försättsblad: de två blad som binder samman pärmen och bokblocket (inlagan)
 • Tomma sidor
 • Titelplansch: en sida där titeln har ett snyggt typsnitt och ofta en bild
 • Smutssida: sidan mittemot titelsidan, där huvudtiteln står i enklare utformning
 • Titelsida: oftast en enklare variant av titelplanschen
 • Copyrightsida: visar upphovsrättsinnehavare, tryckår, upplaga/tryckning, övriga kataloguppgifter
Efter texten:
 • Kolofon: en sida som kan innehålla information om produktionsteknik, typsnitt, etc (kan ibland finnas på copyrightsidan)
 • Tomma sidor
 • Eftersättsblad

(Källa)

Inlagan kan förutom verket också innehålla innehållsförteckning, tillägnan, ”tack till”, förord (oftast skrivet av någon annan än författaren) eller inledning (av författaren), prolog (del av verket som utspelar sig före resten av verket), epilog (del av verket som utspelar sig efter resten av verket), bilagor, slutnoter, källförteckning, och index.

Textdelen av en bok består av siduppslag med två sidor. Varje sida består av fem delar:

 • textområdet – där själva texten finns
 • vänster marginal – till vänster om textområdet
 • höger marginal – till höger om textområdet
 • sidhuvudet – ovanför textområdet
 • sidfoten – nedanför textområdet

För mer information om hur man formger sin bok, se Vanliga frågor om ditt manus.

(Den här texten skrev jag ursprungligen för sajten 1av3, som numera är nedlagd.)