Linda Segers skiss över hur man kombinerar intriger och biintriger till en gemensam struktur.

Linda Segers skiss över hur man kombinerar intriger och biintriger till en gemensam struktur.

Linda Segers skiss över hur man kombinerar intriger och biintriger till en gemensam struktur.