Strategier

På den här sidan presenterar jag olika sätt som rollfigurer kan nå sina mål.

Trots att det bara finns ett begränsat antal strategier här kan de varieras på många olika sätt, till exempel genom att välja olika verktyg, genom att rollfigurer och miljö får dem att verka olika, eller genom att språket eller tonen i din bok får dem att kännas fräscha.

De olika strategierna går dessutom både att kombineras (så att två av dem sker samtidigt) och att genomföras efter varandra.

(Jag kommer fylla på den här listan allt eftersom jag hittar fler strategier. Förslag är välkomna.)

 1. Använda juridik
  1. använda kryphål/lucka i lagen
  2. använda okänd lag
  3. sabotera rättsprocess
  4. sätta upp regler
 2. Använda maskin
  1. använda verktyg på udda sätt
  2. skapa automatisering av aktivititet
  3. skapa kopia
  4. skapa verktyg
  5. tillverka maskin
  6. uppfinna ny maskin
 3. Använda relation
  1. nepotism
  2. rapport
  3. uppfostran
  4. vänskapsband
 4. Använda våld
  1. använda övervåld
  2. döda
  3. för att skrämma
  4. misshandla
 5. Avsluta förhållande
  1. ge sparken
  2. göra slut
  3. säga upp bekantskap
  4. vara otrogen
 6. Avslöja sanning
  1. prata om tabu
  2. säga obekväm sanning
  3. ta fram vittne
  4. visa bevis
 7. Bete och byte — [se inlägg]
 8. Bevis
  1. hitta oväntat trumfäss
  2. hitta vittne
  3. manipulera bevis
   1. dölja bevis
   2. förvandla bevis så att det pekar åt fel håll
   3. plantera bevis
   4. skaffa falskt vittne
   5. tvinga vittne att vittna falskt
  4. säkra bevis men gömma dem för att kunna använda senare
  5. tolka bevis på nytt sätt
 9. Dölja
  1. fusk
  2. föremål inuti annat föremål
  3. föremål som oskyldigt föremål
  4. föremål under motståndares näsa
  5. information genom att lära sig den utantill
  6. person
  7. smuggla
  8. verktyg/metod
 10. Fejka alibi
 11. Fejka attack
  1. för att få orsak att genomföra motanfall
  2. för att få sympati
  3. för att kasta skuld på motståndare
 12. Fånga
  1. hålla någon fången
  2. kidnappa för belöning
 13. Förbereda
  1. fuska
  2. gör research
  3. placera ut utrustning
  4. skaffa medhjälpare
  5. tillverka verktyg
  6. träna
 14. Fördröja
  1. komma sent
  2. sinka någon annan
  3. skjuta upp jobbig uppgift
 15. Förhandla
  1. ge förslag
  2. ge skambud
  3. ge överbud
  4. medla
  5. pruta
 16. Förblinda
  1. binda för motståndares ögon
  2. stoppa motståndares övervakning
 17. Förråda
  1. hjälpa motståndare
  2. meddela motståndare hemlig information
  3. sabotera
  4. vara dubbelagent
  5. vara otrogen
  6. vara trippelagent
 18. Försvaga motståndaren
  1. death by a thousand cuts
  2. förhindra förstärkning
  3. förhindra nya resurser
  4. förnedra eller sänka moral
  5. ta bort dess understöd
  6. underminera anseende bland allmänheten
 19. Förutse
  1. dra slutsatser baserat på tidigare händelser
  2. gissa
  3. spå
 20. Förvilla
  1. lova och sedan bryta löftet
   1. lova och sedan bli tvingad av annan att bryta löftet
  2. skapa låtsad verklighet
   1. använda tillverkade bevis
   2. låtsas använda våld
   3. låtsas vara skadad —
    1. låtsas vara död
  3. överflöda med intryck
 21. Gå konstig väg
  1. använda till synes onödig väg
  2. gå till synes omöjlig väg
 22. Göra offer
  1. ge kollekt
  2. gå med på straff
   1. trots oskuld
    1. för att skydda någon annan (från värre straff)
   2. vid skuld
  3. offra någons liv
  4. sabotera för sig själv
 23. Hota
  1. med andras ogillande
  2. med avsked eller annan statusförlust
  3. med fysiskt våld
  4. utpressa
 24. Ljuga, se förvilla
 25. Locka, se även marknadsföra —
  1. förföra
  2. locka i fördärv, siren
  3. skapa fälla
   1. använda bete
   2. för att utpressa person att avslöja hemligheter
   3. entrapment
 26. Låta medhjälpare verka neutral
  1. plantera medhjälpare i motståndares väg
  2. plantera medhjälpare i dömande roll
  3. skaffa insider hos motståndaren
  4. skaffa tjallare bland allmänheten
 27. Marknadsföra
  1. baktala motståndare
  2. för att skapa rykte
  3. med lockpriser, se bete och byte
 28. Maskera sig
  1. gömma sig
   1. ta annan väg
   2. enbart prata genom dörr/via telefon/via brev
  2. låtsas vara annan person i berättelsen
  3. låtsas vara skadad eller sjuk
  4. låtsas vara vem som helst annars
   1. byta kön
   2. byta ålder
   3. låtsas inneha yrke
 29. Muta
  1. med gentjänst
  2. med löfte om politisk makt
  3. med pengar
 30. Omringa
  1. förhindra flykt
  2. kniptångsmanöver
  3. vara i numerärt överläge
 31. Rekrytera hjälp
  1. fiendens fiende
  2. för att kunna övermanna
  3. joker [se inlägg]
  4. legosoldater
  5. motståndarens offer
 32. Reta
  1. förföra, se även locka
  2. för att distrahera
  3. för att trycka ner motståndare, se försvaga motståndaren
 33. Skapa kaos
  1. använda vatten, eld
  2. chocka
  3. släppa ut djur
  4. släppa ut mördare
  5. starta larm
  6. tillkalla många människor
 34. Skapa villospår
  1. annan skyldig
  2. distraktion
 35. Skrämma
  1. förklä sig
  2. använda myter eller en tidigare historia
 36. Smuggla, se dölja
 37. Spionera
  1. bakom motståndarens linjer
  2. låta motståndare se planterade bevis/övervakning
  3. på vänner
 38. Starta uppror
  1. blåsa upp existerande konflikt, se även söndra och härska
  2. skapa yttre fiende
 39. Stressa
  1. för att få motståndare att fatta dåligt beslut
  2. för att hinna med yttre deadline
 40. Sätta upp hinder
  1. förhindra transport/passering
  2. spärra in
 41. Söndra och härska
  1. skapa ny konflikt
  2. utnyttja inre konflikt
 42. Underminera
  1. rea ut tills konkurrenter har gått i konkurs
  2. ta bort motståndares möjligheter att behålla styrka
 43. Utföra överraskningsattack
  1. fel plats
  2. fel tid
  3. trots underläge
  4. udda vapen
 44. Utnyttja distraktion
  1. annans plan
  2. kaos, se skapa kaos
  3. olycka
  4. oväder
 45. Vara metodisk
  1. fråga alla
  2. följa regler
  3. gå igenom alla möjligheter
  4. söka noggrant
 46. Överge
  1. flytta ifrån plats
  2. frångå sina plikter
  3. förråda, se förråda
  4. rymma från fängelse
 47. Övertyga
  1. argumentera väl
  2. bevisa