Poltis 36 dramatiska situationer

Den franske författaren Georges Polti.
Den franske författaren Georges Polti. Originalbild

För den som skriver skönlitteratur brukar det vara en utmaning att hitta på nya historier. Men som flera före mig har sagt, det finns ett begränsat antal historier, men man kan kombinera dem och variera dem på oändligt många sätt.

Hur många är de där begränsade antalet historier. Den franske författaren Georges Polti sökte svaret på det, och kom fram till 36. Poltis lista har blivit ganska omtalad, men de flesta som skriver om den på svenska räknar bara upp rubrikerna. Det är synd. I det här inlägget får du mer än så, nämligen den längre förklaringen i en nyöversättning. Under varje rubrik finns också flera varianter av de olika dramatiska situationerna. Redan där har du alltså över 100 berättelser.

Poltis 36 dramatiska situationer

1. ANSÖKAN

Förföljare, Ansökare, Person med makt vars beslut är osäkert

(1) Rymlingar ber hjälp mot fiender

(2) För utförandet av from plikt som nu är förbjuden

(3) Om plats att dö

(4) Gästfrihet söks av skeppsbrutna

(5) Barmhärtighet för de som har blivit uteslutna av sitt eget folk som de har vanärat

(6) Soning: om nåd, bot eller befrielse

(7) Överlämnandet av sökt lik/relik

(8) Om de som är viktiga för sökaren

(9) Till släkting för annan släkting

(10) Till moders älskare för modern

2. BEFRIELSE

Olycklig, Hotare, Räddare

(1) Räddare uppenbarar sig för dömd

(2) Förälder byts ut på tron av barn

(3) Räddning av vänner/tacksamma främlingar för bidrag/gästfrihet

3. BROTT BEGÅNGET PGA HÄMND

Hämnare, Brottsling

(1) För dödad förälder/förfader

(2) För dödat barn/avkomma

(3) För vanärat barn

(4) För dödad make eller maka

(5) För vanhedring eller försök till vanhedring av maka

(6) För dödad älskarinna

(7) För dödad eller skadad vän

(8) För förförd syster

(9) För avsiktlig skada eller förstörelse

(10) För plundring under bortavaro

(11) För mordförsök

(12) För falsk anklagelse

(13) För våldsamhet

(14) För att ha blivit rånad på sig själv

(15) På alla av ett kön pga en persons bedrägeri

(16) Professionell jakt på brottslingar

4. HÄMND FÖR SLÄKTING PÅ SLÄKTING

Hämnande släkting, Skyldig släkting, Minne av offer, Släkting till båda

(1) Faders död hämnad på moder

(2) Moders död hämnad på fader

(3) Broders död hämnad på son

(4) Faders död hämnad på make

(5) Makes död hämnad på fader

5. FÖRFÖLJELSE

Straff, Rymling

(1) Rymlingar söks för stråtröveri/politiska brott/etc

(2) Förföljd för ett kärleksbrott

(3) Hjälte kämpar mot en makthavare

(4) Pseudo-galning kämpar mot Jago-lik rättspsykiater

6. KATASTROF

Betvingad makthavare, Segrande fiende eller Budbärare

(1) Lida nederlag

(2) Hemland förstörs

(3) Mänsklighetens fall

(4) Naturkatastrof

(5) Monark störtas

(6) Otacksamhet visas

(7) Orättvis behandling/fiendskap

(8) Kränkas

(9) Övergivning av älskare/make

(10) Barn tappas bort av föräldrar

7. FALLA OFFER FÖR GRYMHET/OTUR

Olycklig, Härskare/Otur

(1) Oskyldig drabbas av ambitionsintrig

(2) Oskyldig plundras av beskyddare

(3) Makthavare berövas ägodelar och status

(4) Favorit eller intim vän blir bortglömd

(5) Olyckliga berövas sista hopp

8. REVOLT

Tyrann, Konspiratör

(1) Konspiration av en person

(2) Konspiration som består av flera

(3) Revolt av en person som influerar och involverar flera

(4) Revolt av flera

9. MODIGT FÖRETAG

Modig ledare, Sak, Motståndare

(1) Förberedelser för krig

(2) Krig

(3) Ett slag

(4) Föra med sig önskad person/sak

(5) Återtagning av önskad sak

(6) Äventyrliga expeditioner

(7) Äventyr för att få tag i älskad

10. ENLEVERING

Kidnappare, Offer, Väktare

(1) Av ovillig kvinna

(2) Av villig kvinna

(3) Återtagning av kvinna

(4) Återtagning av kvinna med mord på kidnapparen

(5) Räddning av fångad vän

(6) Räddning av barn

(7) Av själ i fångenskap till fel

11. MYSTERIUM

Utfrågare, Sökare, Problem

(1) Sökande efter person med dödlig fara

(2) Gåta måste lösas med dödlig fara

(3) Gåta måste lösas med dödlig fara, ställs av den åtrådda kvinnan

(4) Frestelse för att få reda på namn

(5) Frestelse för att få reda på kön

(6) Tester för att få visshet om mentalt tillstånd

12. ERHÅLLANDE

Värvare, Motståndare som vägrar, eller Medlare och Rivaler

(1) Ansträngningar för att erhålla en sak genom list eller tvång

(2) Strävan enbart genom skicklighet att övertyga

(3) Skicklighet gentemot medlare

13. SLÄKTFEJD

Illvillig släkting, Hatad eller Ömsesidigt hatande släkting

(1) Mellan bröder (bror hatas av flera)

(2) Ömsesidigt hat

(3) Mellan släktingar pga egenintresse

(4) Mellan far och son (son hatar far)

(5) Gemensamt hat

(6) Fader hatar dotter

(7) Farfar hatar sonson

(8) Svärfar hatar svärson

(9) Svärmor hatar svärdotter

(10) Barnamord

14. SLÄKTRIVALITET

Favorit, Bortvald, Väljande

(1) Hos en bror

(2) Mellan två bröder

(3) Mellan två bröder, där den ena har varit otrogen

(4) Mellan systrar

(5) Mellan far och son för ogift kvinna

(6) Mellan far och son för gift kvinna

(7) Mellan far och son för faderns fru

(8) Mellan mor och dotter

(9) Mellan kusiner

(10) Mellan vänner

15. FATAL OTROHET

Två otrogna, Bedragen

(1) Mord på make av eller för älskare

(2) Mord på förtrogen älskare

(3) Mord på fru för en älskare och i egenintresse

16. GALENSKAP

Galning, Offer

(1) Släkting dödad under galenskap

(2) Älskad dödad under galenskap

(3) Dödande/skadande av ohatad person

(4) Egen vanheder pga galenskap

(5) Nära förlorade pga galenskap

(6) Galenskap pga rädsla för nedärvd galenskap

17. FATAL OKLOKHET

Oklok, Offer/Förlorad sak

(1) Orsakar egen olycka

(2) Orsakar egen vanheder

(3) Nyfikenhet orsakar egen olycka

(4) Förlust av älskad pga nyfikenhet

(5) Nyfikenhet orsakar annans död/olycka

(6) Orsakar släktings död

(7) Orsakar älskads död

(8) Lättrogenhet orsakar släktings död

18. OFRIVILLIGA KÄRLEKSBROTT

Älskande, Älskad, Avslöjare

(1) Man har gift sig med sin mor

(2) Man har sin syster som älskarinna

(3) Man har gift sig med sin syster

(4) Man har gift sig med sin syster, planerat av en tredje part

(5) Nästan ta sin syster, omedvetet, till älskarinna

(6) Nästan våldsföra sig på dotter omedvetet

(7) Nästan begå äktenskapsbrott omedvetet

(8) Begå omedvetet äktenskapsbrott

19. OMEDVETET SLÄKTMORD

Dödare, Oigenkänd släkting

(1) Barn, nästan, för gudom/orakel

(2) Barn, nästan, av politiska skäl

(3) Barn, nästan, av kärleksrivalitet

(4) Nästan, pga hat till dotters älskade

(5) Barn, nästan, pga Machiavelliska pådrivningar

(6) Bror, nästan

(7) Döda förälder

(8) Förälder pga Machiavelliska råd

(9) Farfar, av hämnd/pga pådrivningar

(10) Ofrivillig död av älskad kvinna

(11) Nästan, en älskare

(12) Oförmåga att rädda oigenkänd son

20. SJÄLVUPPOFFRING FÖR IDEAL

Hjälte, Ideal, ”Borgenär”/person/sak som offras

(1) Liv pga löfte

(2) Av liv för att säkerställa sitt folks framgång

(3) Av son för förälder

(4) Av liv för sin tros skull

(5) Kärlek och liv offrat för tro/mål

(6) Kärlek offras för statens skull

(7) Välmående offras för plikt

(8) Heder offras för tro

21. SJÄLVUPPOFFRING FÖR SLÄKT

Hjälte, Släkting, ”Borgenär”/person/sak som offras

(1) Liv i utbyte mot släkting/älskad

(2) Liv i utbyte mot släktings eller älskads lycka/rikedom

(3) Ambition för förälders lycka/rikedom

(4) Ambition för förälders liv

(5) Kärlek för förälders liv

(6) Kärlek för barns lycka/rikedom

(7) Kärlek för barns lycka/rikedom, orsakat av orättvisa lagar

(8) Liv och heder för förälder/älskad

(9) Ärbarhet för förälder/älskads

22. OFFRANDE FÖR PASSION

Älskande, Föremål för fatal passion, Person/sak som offras

(1) Religiösa löften om kyskhet bryts för passion

(2) Respekt för präst försvinner

(3) Framtid kullkastas av passion

(4) Makt kullkastas av passion

(5) Förstörelse av sinne/hälsa/liv

(6) Frestelser förstör sinnet för plikt, fromhet etc

(7) Förstörelse av heder, lycka/rikedom och liv av erotisk last

(8) Förstörelse av heder, lycka/rikedom och liv av annan last

23. NÖDVÄNDIGHET ATT OFFRA ÄLSKAD

Hjälte, Älskat offer, Tvång att offra

(1) Dotter för allmännas väl

(2) Dotter för att hålla löfte till gud

(3) Välgörare/älskade för tro

(4) Barn, okänt för andra, av nödvändighet

(5) Far/make, okänt av andra, av nödvändighet

(6) Svärson för allmännas väl

(7) Tävla med svärson för allmännas väl

(8) Tävla med vän

24. RIVALITET MELLAN ÖVERORDNAD OCH UNDERORDNAD

Överordnad, Underordnad, Sak

(1) Dödlig och odödlig

(2) Magiker och vanlig man

(3) Erövrare och erövrad

(4) Kung och adelsman

(5) Makthavare och uppkomling

(6) Rik och fattig

(7) Hedersman och misstänkt

(8) Två som är nästan likvärdiga

(9) Två på varandra följande makar till en omgift kvinna

(10) Häxa och vanlig kvinna

(11) Segrare och fånge

(12) Drottning och undersåte

(13) Dam och tjänare

(14) Rivalitet mellan minne eller ideal (av/om en överordnad kvinna) och en anhängare till henne

(15) Dubbel rivalitet (A älskar B, som älskar C, som älskar D)

25. OTROHET

Bedragen, Två otrogna

(1) Älskarinna, med ung kvinna

(2) Älskarinna, med ung fru

(3) Fru, med slav som inte älskar tillbaka

(4) Fru, pga moraliskt fördärv

(5) Fru, med gift kvinna

(6) Fru, med planer på bigami

(7) Fru, med ung flicka som inte älskar tillbaka

(8) Ung flicka avundsjuk på fru pga kärlek till hennes man

(9) Älskarinna avundsjuk på fru pga kärlek till hennes man

(10) Antagonistisk make övergiven pga sympatisk älskare

(11) Make som tros vara förlorad glömd för rival

(12) Medelmåttig make övergiven pga sympatisk älskare

(13) God make övergiven pga underlägsen rival

(14) God make övergiven pga grotesk rival

(15) God make övergiven pga medelmåttig rival av pervers fru

(16) God make övergiven pga ovacker men användbar rival

(17) Bedragen makes hämnd

(18) Svartsjuka offras för måls skull

(19) Make plågas av avspisad rival

26. KÄRLEKSBROTT

Älskande, Älskad

(1) Mor älskar son

(2) Dotter älskar far

(3) Far våldför sig på dotter

(4) Kvinna betagen i styvson

(5) Kvinna och styvson betagna i varandra

(6) Kvinna är samtidigt älskarinna till far och son, som båda accepterar situationen

(7) Man blir älskare till svägerska

(8) Bror och syster älskar varandra

(9) Man älskar man som ger efter

(10) Kvinna betagen i best

27. UPPTÄCKT AV VANHEDER HOS ÄLSKAD

Upptäckare, Skyldig

(1) Av moders skuld

(2) Av faders skuld

(3) Av dotters vanheder

(4) Av vanheder i fästmös familj

(5) Att fru har våldtagits före äktenskap eller under

(6) Att fru har begått fel tidigare

(7) Att fru tidigare varit prostituerad

(8) Att fru som tidigare har varit prostituerad har återgått till sitt gamla yrke

(9) Att älskad är skurk eller kvinna med dålig karaktär

(10) Att make är skurk eller maka har dålig karaktär

(11) Plikt att straffa son som är landsförrädare

(12) Plikt att straffa son som är dömd pga lag som far har stiftat

(13) Plikt att straffa mor för att hämnas far

28. HINDER FÖR KÄRLEK

Två älskande, Hinder

(1) Rang

(2) Olika förmögenheter

(3) Giftermål förhindras av fiender och villkorliga/tillfälliga hinder

(4) Giftermål förbjudet pga kvinnans tidigare trolovning med annan

(5) Släktingars opposition

(6) De älskandes temperament

29. KÄRLEK TILL FIENDE

Älskad fiende, Älskande, Hatande

(1) Älskad hatas av släktingar till älskande

(2) Älskad förföljs av bröder till älskad

(3) Älskande hatas av älskads familj

(4) Älskad är fiende till gruppen som älskande tillhör

(5) Älskad har dödat släkting till älskande

30. AMBITION

Ambitiös, Eftertraktad sak, Motståndare

(1) Eftertraktad sak vaktas av släkting eller person med plikt

(2) Rebellisk ambition

(3) Ambition/lystenhet orsakar brott

31. KONFLIKT MED GUD

Dödlig, Odödlig

(1) Kamp mot gudom

(2) Missämja med troende på gud

(3) Kontrovers med gudom

(4) Straff för förakt inför gud

(5) Straff för stolthet inför gud

32. MISSTAGEN SVARTSJUKA

Svartsjuk, Föremål för avundsjukan, Förmodad medbrottsling, Orsak/författare bakom missförstånd

(1) Missförstånd kommer från svartsjuks misstänksamhet

(2) Misstagen svartsjuka orsakad av dödlig risk

(3) Misstagen svartsjuka på kärlek som är platonisk

(4) Grundlös svartsjuka pga illvilliga rykten

(5) Svartsjuka föreslagen av förrädare som agerar utifrån hat eller egenintresse

(6) Ömsesidig svartsjuka föreslagen makar av rival

33. FELAKTIG BEDÖMNING

Misstagande, Drabbad av misstaget, Orsak/författare bakom misstag, Skyldig

(1) Falsk misstanke där tro är nödvändig

(2) Falsk misstanke om älskarinna

(3) Falsk misstanke pga missförstådd attityd hos älskad

(4) Falsk misstanke dragen på sig för att rädda en vän

(5) Falsk misstanke dragen på sig där den oskyldige har skyldig intention eller tror sig vara skyldig

(6) Vittne till brott låter av hänsyn till älskad anklagelserna falla på oskyldig

(7) Anklagelse tillåts falla på fiende

(8) Fel provoceras av fiende

(9) Falsk misstanke kastas av skyldig på en fiende

(10) Falsk misstanke kastas av skyldig på annat offer mot vilken den skyldige har intrigerat mot från början

34. ÅNGER

Förövare, Offer/synd, Utfrågare

(1) Ånger för ett okänt brott

(2) Ånger för föräldramord

(3) Ånger för lönnmord

(4) Ånger för kärleksbrott

(5) Ånger för otrohet

35. ÅTERKOMST AV FÖRLORAD

Sökare, Funnen

(1) Ett stulet barn

(2) Oskyldigt inspärrad

(3) Barn försöker upptäcka sin far

36. FÖRLUST AV ÄLSKAD

Dödad släkting, Åskådande släkting, Avrättare

(1) Hjälplöst bevittna släktings död

(2) Hjälpa till att bringa olycka åt eget folk genom yrkeshemlighet

(3) Förutspå älskads död

(4) Få reda på släkting eller medarbetares död, och bli förtvivlad

Avslutning

Det kan fortfarande vara värt att läsa boken (som finns i fulltext här), även om den inte är särskilt lättläst.

2 svar på ”Poltis 36 dramatiska situationer

Kommentarer är stängda.