Uppsatser och skolarbeten

Jag får många frågor om att spökskriva uppsatser, hemtentor och skolarbeten på gymnasie- och universitetsnivå.

Att spökskriva texter för studenter är otillåtet enligt Skollagen Kap 5: § 17 och Högskoleförordningen Kap 10: § 1 och kan leda till varning eller till och med avstängning. För mig som inte går vid institutionen är det inte straffbart, men det skapar en onödig stressituation för oss bägge.

Om du funderar på att anlita någon för att skriva ett skolarbete, var medveten om att det alltså både kan kosta dig stora mängder pengar och en avstängning. Det är bättre att du gör arbetet själv (det är ganska roligt när man väl vet hur man ska göra) eller pratar med din handledare/lärare om att få uppskov. För en välskriven och lättförståelig guide, se Att skriva en bra uppsats av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, som finns i flera upplagor och går att få tag på de flesta bibliotek.

Däremot hjälper jag ibland till med skrivcoachning och språkgranskning av uppsatser och skolarbeten. Jag kan hjälpa dig ta dig igenom processen och lära dig hur du skriver bättre uppsatser. För mer information, kontakta mig via lennart@elementx.se. Eller läs mina många skrivtips på den här webbplatsen.