Moraliteter – Struktur del 7

Det här är del 7 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

Efter Roms fall och utbredningen av kristendomen under medeltiden föll Aristoteles och Horatius i stort sett i glömska. I själva verket förbjöds dramatik, till förmån för religiösa ritualer. Men snart återkom dramatiken, dock utan de antika lärorna. Istället var fokus på didaktik, att lära församlingen olika bibliska tankemönster. Verk såsom Spelet om Envar (1400-talet) använde sig visserligen av en enda genomgående intrigtråd, men episodiskt berättat. Huvudpersonen möter flera rollfigurer som var för sig utmanar dess moral och tro med olika metoder, på ett sätt som skulle kunna illustreras så här:

1. Varning

2. Försök 1 och motargument

3. Försök 2 och motargument

4. Försök 3 och motargument

/…/

X. Slutligt argument

X+1. Moral

Den här strukturen har senare bland annat anammats av Eugene O’Neill. Men även TV-serier som Vita huset använde övertalningsstrukturen för många avsnitt.

Skulle Aristoteles kunna förbli bortglömd? Nej, men först blev han lite missförstådd. Det kommer jag skriva om nästa gång. Återkom gärna.

3 svar på “Moraliteter – Struktur del 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *