Lope de Vega – Struktur del 10

Det här är del 10 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

I den spansktalande världen kom dramatikern Lope de Vega 1609 med essän Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (ungefär ”Det nya sättet att göra komedier nu för tiden”). Där fortsatte han i samma spår som Castelvetro, med att kritisera kraven på att följa de tre enheterna. (Kraven kom egentligen inte från Aristoteles utan från samtida tolkningar av Aristoteles Poetik.) Han ville exempelvis kunna ha biintriger, men även avvika från treaktsstrukturen. Eftersom Lope de Vega både var oerhört produktiv och inflytelserik fick hans teorier ganska stor spridning. Dock är det inte många som förknippar just Lope de Vega med att propagera för de här idéerna, bland annat eftersom han inte samlade ihop sina idéer till ett lättförståeligt recept så att det kunde spridas.

Nästa gång ska vi titta på vilken sorts struktur William Shakespeare använde. Återkom gärna.

Ett svar på ”Lope de Vega – Struktur del 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *