Lathund för författare

Trots att jag har varit lektör i mer än ett dussin år finns det vissa saker som helt enkelt inte fastnar i mitt huvud.

Så istället för att jag ska behöva söka upp dem gång på gång tänkte jag samla dem någonstans som jag kan ha lätt tillgängligt. Det blev en lathund för författare.

(I den här texten, liksom mina andra skrivtips, finns det massor av praktiska länkar. Besök dem gärna.)

Lathunden

Lathunden nedan är en sammanställning av några av de vanligaste sakerna som jag stöter på, och jag har den själv uppsatt ovanför mitt skrivbord.

Förklaringar och källor

Jag vet om att de här siffrorna är väldigt ungefärliga, men det är tanken. Det ska vara lätt att leta reda på en cirka-siffra och få ett hum. När mer exakta siffror behövs, krävs mer exakta uppgifter.

A4/boksida

Den första kolumnen, om hur mycket text som ryms på en A4-sida respektive en boksida, har jag baserat på en undersökning jag gjorde i gruppen Författare på Facebook, där jag frågade om hur många tecken deras manus hade och hur långa böckerna sedan blev. Jag fick följande resultat:

Jag har dubbelkollat mina siffror mot andra källor, inklusive den här och den här. Men, för att vara tydlig, jag är fullständigt medveten om att både A4-sidor och boksidor kan vara glest satta och tajt satta. Den här beräkningen bygger på enkelt radavstånd och normala marginaler. Om det är dubbelt radavstånd och breda marginaler påverkar det naturligtvis längden, liksom om det är något annat typsnitt.

Sedan tidigare vet jag att genomsnittslängden för svenska ord är 6 bokstäver, så jag använde det som grund för att omvandla tecken till ord och tvärtom. Tidigare har jag angett andra siffror här, men jag kommer att uppdatera de uppgifterna.

Ikonen som finns längst upp är inspirerad av den här ikonen på The Noun Project, men är omritad av mig.

Boklängd

För boklängd har jag använt mig av följande översikt från Writers Digest:

Som de skriver finns det många undantag till de här siffrorna. Själv skulle jag inte använda det som en regel (eftersom olika texter kräver olika utrymme), utan bara som ett sätt att orientera mig.

Ikonen som finns längst upp är inspirerad av den här ikonen på The Noun Project, men är omritad av mig.

Skrivhastighet

Trots att jag har skrivit både en bok om att skriva snabbare och ett inlägg om hur lång tid det tar att skriva en bok, anser jag inte nödvändigtvis att snabbare är bättre. Anledningen till att jag tar med den här beräkningen är istället att visa att även små insatser, fast ofta, är en nyckel till att få mycket skrivet. Envetenhet är en stor framgångsfaktor.

Läs mer om NaNoWriMo här eller här.

Ikonen som finns längst upp är inspirerad av den här ikonen på The Noun Project, men är omritad av mig.

Ljudböcker

Siffran på antalet tecken/ord per timme i en ljudbok kommer från Mattias Boström på Lind & Co, och är, precis som de andra siffrorna i lathunden ett överslag. Vissa uppläsare är snabbare och andra långsammare, och vissa delar av texten tar kortare tid medan andra tar längre.

Ikonen som finns längst upp är inspirerad av den här ikonen på The Noun Project, men är omritad av mig.

Högsäsong/lågsäsong

10 tips för att leva på din kreativitet
10 tips för att leva på din kreativitet

Att veta hur man ska lägga upp sitt liv är en konst, men jag har funnit att det är väldigt olika krav och behov beroende på om man har mycket eller lite att göra. Därför gjorde jag inför Tre hattar-boken 10 tips för att leva på din kreativitet de här två listorna. Du återfinner listorna över hög- och lågsäsong med början på sidan 46 i boken.

10 tips för att leva på din kreativitet kom ut 2017 och är den andra av fyra böcker som är skrivna av Kim M. Kimselius, Kristina Svensson och mig.

Ikonen som finns längst upp är inspirerad av den här ikonen på The Noun Project, men är omritad av mig.

Övriga rubriker

Nedan finns några rubriker som jag hade tänkt ta med, men som jag sedan beslutade mig för att ta bort för att inte lathunden skulle bli för plottrig:

Avslutning

I framtida versioner av lathunden kan det hända att jag tar med andra rubriker och ändrar på delar av texten. All feedback uppskattas. Dock kommer jag nog envisas med att alla de här siffrorna är ungefärliga, och att det inte går att ge exakta siffror utan att ha det specifika projektet framför sig.

Du får gärna ladda ner lathunden och sprida den, gärna med länk hit, så att fler får nytta av den.

Rubrikerna är satta i BodoniXT och brödtexten är satt i Sabon. Arbetet är gjort i Scribus.

Lennart Guldbrandsson, författare, lektör och skrivcoach.

Lennart Guldbrandsson, författare, lektör och skrivcoach.

Jag ger gratis skrivtips, men du får gärna stödja mig på Patreon. Det betyder mer än du kan tro.

Jag har publicerat över tjugo böcker, inklusive ett antal om att skriva. Du kan få två av mina böcker gratis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *