Lajos Egri – Struktur del 21

Det här är del 21 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

Ungerskfödde amerikanen Lajos Egris bok The Art of Dramatic Writing har varit i tryck konstant sedan 1946 när den först publicerades och användes länge i Hollywood som manual för nya manusförfattare, även inom TV-branschen. Egris poäng var bland annat att inkludera den dialektiska teorin i dramatiskt skrivande: tes, antites och syntes. Han argumenterade också mot Aristoteles poäng om att rollfigurer var sekundära till intriger. I själva verket menade Egri att välskrivna rollfigurer driver intrigen och att det därför var bättre att börja med rollfigurerna. Därför vill han lägga till Dumas citat (som Baker använde) att den person som bör tillfrågas om en situation är rollfiguren! Hans strukturtankar kretsar också därför kring de förändringar som en eller flera rollfigur(er) genomgår snarare än yttre intriger, till exempel förvandlingen från hat till kärlek:

Innan ridå

1. Osäkerhet

2. Förödmjukelse

3. Förakt

4. Ilska

Efter ridå

5. Hat

6. Åsamka skada

7. Tillfredsställelse

8. Ånger

9. Ödmjukhet

10. Falsk generositet

11. Omvärdering

12. Riktig generositet

13. Offer

14. Kärlek

Egri argumenterar alltså emot Aristoteles ”intrig före rollfigur”-modell som senare anammats av Archer och Baker, och menar att rollfigurerna går före intrigen. Däremot menar han inte att det ska vara konfliktfritt; tvärtom skriver han att rollfigurer kommer fram tydligast genom konflikt och att pjäsen ska börja precis när konflikten börjar, och gärna in medias res. Han rekommenderar dock den ständigt återkommande strukturen:

1. Kris

2. Klimax

3. Avgörande

The Art of Dramatic Writing trycks fortfarande, trots att den inte fått lika många efterföljare och uttolkare som nästa person att beskriva den dramatiska strukturen. Det är inte för att det är en dålig bok. Möjligen beror det på att den vänder sig mot något som många författare instinktivt verkar vilja använda eller veta mer om. Däremot har Egri stora poänger i att rollfigurerna är nära sammanknutna till uppbyggnaden av en bra historia.

3 svar på ”Lajos Egri – Struktur del 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *