Joseph Campbell – Struktur del 22

Det här är del 22 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

Till de mest inflytelserika av alla som skrivit om struktur måste man nog räkna Joseph Campbell. Hans bok från 1949, The Hero with a Thousand Faces, har inspirerat oräkneliga andra (och är enligt tidskriften Time en av de 100 mest inflytelserika böckerna sedan Times grundande). Idén är att det finns en ”monomyt” som ligger till grund för alla historier. Campbell hade precis som Propp studerat massor av litteratur (de var båda strukturalister), men även psykologer såsom Freud och Jung. Den stora teori som Campbell är berömd för är dock det som har kommit att kallas Hjältens resa:

I. Separation/avfärd

I.1 Äventyret kallar

I.2 Vägran och acceptans

I.3 Övernaturlig hjälp

I.4 Korsa den första tröskeln

I.5 In i magen på valen

II. Initiering i hjälterollen

II.1 Prövningarnas väg

II.2 Mötet med gudinnan

II.3 Den frestande kvinnan

II.4 Försoning med faderssymbolen

II.5 Upphöjelsen

II.6 Den yttersta vinsten

III. Återkomst

III.1 Vägran att återvända

III.2 Magisk återfärd

III.3 Räddad av någon annan

III.4 Korsa tröskeln på återfärden

III.5 Mästare i två världar

III.6 Frihet att välja

Det är svårt att överskatta Joseph Campbell och Hjältens resa. Den teorin har fått mycket stor spridning bland annat efter att George Lucas hänvisade till den för att förklara hur han kom på Stjärnornas krig. På många platser har Hjältens resa blivit de facto-standard, inte minst i Hollywood. Bara Aristoteles/Syd Field-varianten kan tävla med den i popularitet. Som vi kommer att se senare återkommer flera varianter på Campbells teori, varav den mest kända är Christopher Vogler.

Hur man använder teorin är lite mer omstritt eller oklart, delvis därför att Campbell inte framför allt skrev för att vara lätt att applicera. Det är lätt att tolka Campbell som att han menar att det han föreslår är att alla berättelser ska innehålla just de här stegen, men jag kan inte hitta att Campbell någonsin skrivit så. Tvärtom menar Campbell, precis som Propp före honom, att vissa steg utgår i vissa berättelser, att vissa berättelser upprepar flera steg eller byter plats på dem.

Nästa gång går vi till en filosof som förde fram antiromanen. Återkom gärna.

2 svar på “Joseph Campbell – Struktur del 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *