John Truby – Struktur del 30

Det här är del 30 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

Det finns sedan 1990-talet ungefär tre stora filmmanusgurus i USA. Syd Field (som dog 2013), Robert McKee och John Truby. Tillsammans håller de massvis med föreläsningar, ofta samma gång på gång, där de går igenom sina respektive system. Truby började med sina föreläsningar ca 1985. Det dröjde dock ända till 2007 innan han publicerade en bok baserat på det han tar upp.

Trubys uppdelning är inte den enda han tar upp, men det är den han är mest känd för. Den består av 22 steg:

1. Behov, önskan, självförståelse

2. ”Spöke”, kontext

3. Problem, behov

4. Katalysator

5. Önskan

6. Medhjälpare

7. Motståndare, mysterium

8. Motståndarens medhjälpare

9. Det första avslöjandet

10. Planen

11. Motståndarens plan, motattack

12. ”Drive”

13. Attack från medhjälpare

14. Synbar förlust

15. Andra avslöjandet, beslut

16. Publikens avslöjande

17. Tredje avslöjandet

18. Gatlopp/Hos döden

19. Slag

20. Självförståelse

21. Moraliskt beslut

22. Nytt jämviktsläge

Han har också koncentrerat de 22 stegen till en 7-stegsstruktur:

1. Svaghet och behov

2. Önskan

3. Motståndare

4. Plan

5. Slag

6. Självförståelse

7. Nytt jämviktsläge

Truby har även presenterat en struktur som lämpar sig bäst för genren komedi:

1. Premiss

2. Önskelinje

3. Motiv bakom önskelinje

4. Karaktärens behov

5. Självförståelse

6. Slaget

7. Motståndaren

8. Planen

9. Den stora faran

10. Sekvensen av mardrömmar

11. Tema

Förutom komedi- och den linjära strukturerna presenterar Truby också översiktligt några typer av berättelsestrukturer (baserat på arkitekten Peter Stevens bok Patterns in Nature):

1. Slingrande historia – utan någon uppenbar riktning, såsom Odysséen och Don Quijote

2. Spiralhistoria – rollfiguren återkommer till samma händelse eller minne, för varje gång djupare, till exempel som i Memento eller Måndag hela veckan

3. Förgreningshistoria – huvudpersonen utforskar en gren efter en annan, till exempel olika delar av ett samhälle, som i Gullivers resor

4. Explosionshistoria – visar flera samtidiga händelser och låter publiken göra kopplingar mellan dem, såsom American Grafitti

För att bli lite personlig: Truby var den första av de stora som jag mötte, under en kurs i Göteborg 2000-2001 någon gång. Jag hade läst flera böcker om att skriva, etc, men det är något särskilt med att träffa en människa som kan förklara och förtydliga. Jag har fortfarande kvar mina anteckningar och upptäcker hur de skiljer sig från boken Truby skrev. Jag föredrar mina egna anteckningar. Gå därför inte miste om sådana möjligheter. Det kan ju hända att ”boken” är sämre än det du kan dra ur föreläsaren.

Nästa gång fortsätter vi med den manusdoktor som många av de största manusförfattarna hör av sig till när de har problem. Återkom gärna.

Ett svar på ”John Truby – Struktur del 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *