Hur du arbetar tillsammans i trånga utrymmen, enligt NASA

Det är mysigt att vara många, men lite svårt att arbeta.

När allt fler arbetar hemma, behöver de trängas med andra familjemedlemmar. Det här är förstås oerhört praktiskt och härligt och trivsamt, och gör inte alls så att folk går varandra på nerverna. Inte alls…

Om man inte bara är ovan vid att arbeta hemma, utan också vid att umgås dygnet runt, då blir det många nya upptäckter: konstiga saker man blir irriterad på, oväntade hinder för att jobba i full fart, ljud man inte hört förut, och gamla konflikter som man trodde att man hade kommit förbi, men som man uppenbarligen bara hade tryckt ner.

Har man då ett kreativt eller intellektuellt arbete, kan det dra ner på produktiviteten så att den hamnar någonstans mellan en glaciärs framfart och helt stillastående.

Så hur kommer man förbi det här?

I det förra inlägget skrev jag bara i förbigående om att arbeta hemma tillsammans med andra. Kommunikation är nyckeln, skrev jag. Så här, typ.

”Viktigt meddelande. Till alla boende. Er mamma är inte här. Saken du tror att du ser inuti det här rummet är inte din mamma. Det är en advokat som är stressad över [lista]. Det kan inte utföra några föräldrafunktioner i detta läge. (Se fotnot 1) […] För att undvika tvivel, hunger är inte ett medicinskt nödläge.” Foto

Sådana lappar fungerar inte alltid, och framför allt inte under längre tid. Och vad betyder egentligen kommunikation under en period när man bara vill komma bort?

Anne McClain, som har 204 dagar i rymden.

Det finns de som har lång erfarenhet av att leva tillsammans på en liten yta under lång tid. I det här fallet kommer jag att föra vidare en lista som skrevs av astronauten Anne McClain, från början på Twitter, men senare på NASA:s webbplats.

Listan omfattar fem grundläggande färdigheter med tillhörande beteenden. Astronauterna kallar det här ”expeditionsbeteende” eller att ”visa upp bra EB”

Färdighet 1: kommunikation

Kommunikation handlar om att prata så att du blir förstådd, och att lyssna och ställa frågor för att se om du förstått. Att lyssna aktivt och fånga upp icke-verbala signaler. Identifiera, diskutera och arbeta sedan för att lösa konflikter.

För att visa bra kommunikations-EB, dela information och känslor fritt. Berätta om dina avsikter innan du gör något. Använd rätt terminologi. Diskutera när dina eller andras agerande inte blev som förväntat. Ta tid att prata om vad som hände efter framgångar eller konflikter. Lyssna och upprepa med dina egna ord för att kontrollera om du har förstått. Erkänn när du har fel.

Harry Truman hade denna skylt på skrivbordet när han var president. ”Ansvaret vilar på mina axlar.”

Färdighet 2: ledarskap och följarskap

Den här färdigheten handlar om hur en grupp förändras när en situation förändras. En ledare förstärker gruppens förmåga att utföra det den ska genom positivt inflytande. En följare eller underordnad bidrar aktivt till ledarens mål. Etablera tillit.

För att visa bra ledarskap och följarskaps-EB, acceptera ansvar. Justera stilen efter omgivningen. Delegera uppgifter och sätt mål. Led genom att vara en förebild. Ange en riktning, delge information och feedback, coachning och uppmuntran. Se till att alla har de resurser de behöver. Prata när något inte stämmer. Ställ frågor. Erbjud lösningar och inte bara problem.

Egentid är viktigt. Foto.

Färdighet 3, att ta hand om sig själv

Att ta hand om sig själv innebär att hålla koll på hur du mår, både psykiskt och fysiskt. Det inkluderar hygien, att ha ordning på schema och saker, få ordentligt med sömn och kontrollera ditt humör. Genom att ta hand om dig själv, visar du förmågan att vara proaktiv i att vara hälsosam.

För att visa bra EB när det gäller att ta hand om dig själv, behöver du avgöra dina styrkor och svagheter och deras inflytande på gruppen – och göra det på ett realistiskt sätt. Lär dig från misstag. Identifiera personliga mönster och hur de påverkar dina framgångar och misslyckanden. Var öppen med dina svagheter och känslor. Agera för att mildra din stress och negativitet (snarare än att sprida det till gruppen). Var social. Sök feedback. Balansera arbete, vila och egentid. Var organiserad.

Ser du någon i gruppen som kan behöva ta rast? Foto.

Färdighet 4: att ta hand om teamet

Hur hälsosam är gruppen psykologiskt, fysiskt och logistiskt? Det här kan påverkas av stress, trötthet, sjukdom, resurser, arbetsnivå, etc. Fostra maximal grupprestanda trots utmaningarna.

För att visa bra EB när det gäller att ta hand om gruppen, visa tålamod och respekt. Uppmuntra andra. Var uppmärksam på om gruppen visar tecken på stress eller trötthet. Uppmuntra deltagarna att vara med i aktiviteter tillsammans. Utveckla positiva band mellan gruppmedlemmarna. Ta självmant på dig otrevliga uppgifter. Erbjud och ta emot hjälp. Dela på berömmet, men ta på dig ansvaret.

Färdighet 5: att leva ihop som grupp

För att leva ihop på bästa sätt krävs samarbete. Identifiera och ta hand om olika åsikter, kulturer, uppfattningar, färdigheter och personligheter. Visa att du går att lita på när det blåser.

För att visa bra EB när det gäller att leva ihop som grupp, samarbeta snarare än att tävla. Odla aktivt en gruppkultur, där varje individs kultur blir en del i helheten. Respektera roller, ansvar och arbetsbörda. Ta ansvar och ge beröm ofta. Arbeta därefter för att få en positiv gruppkänsla. Håll dig lugn i konflikter.

(En fin sak med NASA är att deras grejer automatiskt hamnar i public domain, såväl foton som texter.)

Avslutning

Saken är bara det att när barn är involverade är ”all bets off”. Då kan vad som helst hända. Då finns det bara en lösning.

(Humor är viktigt.)

Just nu finns det dessutom en ytterligare sak att ta hänsyn till. Tillåt dig själv att inte jobba på full hastighet när världen brinner. Du kan behöva mer tid för dig själv och för familjen och det är helt okej. Ta hand om dig. ”Live to fight another day.”

Dolt förflutet av Thomas Karlsson och Lennart Guldbrandsson
Dolt förflutet av Thomas Karlsson och Lennart Guldbrandsson

Lennart Guldbrandsson, författare, lektör och föreläsare

På min blogg hittar du över 250 inlägg med skrivtips.

Jag har publicerat över tjugo böcker, inklusive ett antal om att skriva. Du kan få två av mina böcker gratis. En av mina senaste böcker är Dolt förflutet som nominerades till Selma-priset och finns som ljudbok, inläst av Tomas Norström, på Bokus, Adlibris. Naturligtvis finns den också på Storytel, Bookbeat, Nextory och Biblio.

Om du vill ha hjälp med dina berättelser eller din fackbok, hör av dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *