Horatius – Struktur del 3

Det här är del 3 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

År 19 f.Kr. publicerades Horatius Ars Poetica (fulltext på engelska här). Horatius var en av de främsta som analyserade Homeros episka dikter Illiaden och Odysséen. Ars Poetica gav oss strukturella termer såsom ”in medias res” (att börja historien mitt i ett händelseförlopp) och varnade dessutom författare för att använda sig av greppet ”deus ex machina” (att låta en gud komma ner till jorden och lösa problemet) ”om det inte finns någon knut som är värd en sådan uppknytare”.

In medias res är viktigt ur struktursynpunkt, eftersom det begreppet gör att författaren skiljer på kronologin i händelserna och kronologin i berättelsen (skillnaden mellan i vilken ordning saker sker och i vilken de presenteras). Det är ett grepp som framför allt används inom den episka diktningen, snarare än i dramatik, och som får allt fler efterföljare.

Horatius var inte ensam att diskutera Homeros’ omkastningar av det kronologiska berättandet. En kritiker skrev exempelvis:

[Homeros] är beundransvärd: han utesluter ingen del av historien, men berättar alla händelser vid ett passande tillfälle i omvänd ordning, gudinnornas kamp, våldtäkten på Helena, Achilles död. För kronologiskt berättande är typiskt för senare [d.v.s. efter Homeros] poeter av epos och historiker och saknar poetisk storhet.

Men Horatius var inte den siste att uttala sig om struktur. Det finns många fler kvar att berätta om. Återkom gärna.

2 svar på ”Horatius – Struktur del 3

Kommentarer är stängda.