Förändrar din berättelse världen?

Bill Nye, som ofta pratar om att förändra världen.

Det är en sak att skriva en text som bokstavligt talat förändrar världen. Inte många kan sägas ha gjort det, och därför är det svårt att skriva en guide för hur man gör det.

Det är en helt annan sak att skriva en berättelse där världen förändras. Sådana berättelser är mycket vanligare, och därför går det också lättare att dra slutsatser av det. Så, vill du lära dig hur man gör? Saken är den att de hänger ihop…

Att förändra världen

Stefan Högberg. Foto: Henrik Mårtensson.

Tidigare har jag skrivit om flera sorters världar, då inspirerat av en uppsats av en av mina vänner, Ina Nes. Där skrev jag om immersiva världar, portaler mellan världar, gömda världar, och liknande. Den här gången startade idén till det här inlägget med ett samtal med en av mina andra vänner, Stefan Högberg. Stefan har, precis som Ina, utmanat och hjälpt mig att tänka kring skrivande på ett vidare sätt, och jag har lärt mig mycket av honom.

Precis som förra gången handlar begreppet ”världar” egentligen inte om fantasy, även om ordet kan få det att låta så. Alla typer av skönlitterära berättelser utspelar sig i ett universum som är mer eller mindre fiktivt, och för att skriva behöver man vara medveten om vad man stoppar in i det universumet. De saker jag tog upp i inlägget om flera sorters världar gäller fortfarande, men här kommer vi att titta på en angränsande fråga, nämligen om världen förändras under berättelsen eller inte.

Vad menar jag med att förändra världen? Förändrar inte alla människor världen hela tiden? Jo, det stämmer till viss del, men jag syftar mer på tillfällen då många människors liv påverkas samtidigt av en och samma sak: Gutenbergs modernisering av tryckpressen*, Hitlers drag för att starta Andra Världskriget, Jonas Salks upptäckt av poliovaccinet och Alexander Flemings upptäckt av penicillinet, Charles Darwins rön om evolutionen, Columbus etablering av vägen till Amerika, Florence Nightinggales statistiska arbete för att förbättra vården, Marie Curies experiment med radioaktivitet, Michael Faradays arbete för att göra elektriciteten användbar, Norman Borlaugs arbete med att ge över en miljard människor mat, etc, etc.

* De här exemplen är inte de enda, och består ofta av många personers arbete. Dessutom är de inte ens alltid de första tillfällena någon gjort något liknande. Gutenbergs arbete med tryckpressen exempelvis är inte unikt och föregås av liknande uppfinningar i andra delar av världen med flera hundra år, men det är Gutenbergs arbete som fick störst effekt på världen.

Det finns flera hundra människor som går att räkna till de mest inflytelserika människorna genom tiderna. Det är inte så många om man tittar på hur många människor som har levt.

Marie Curie, en av få människor som verkligen förändrat världen.

Man behöver dock inte gå så långt så att man förändrar alla människors liv. Anledningen till att jag tog de här personerna som exempel först var inte nödvändigtvis att du ska skriva om så stora förändringar, utan för att du ska börja med att tänka stort. Fundera gärna över hur många saker som måste ha klaffat för att Marie Curies upptäckter skulle spridas i världen, och den långa processen som sett till att vi fortfarande pratar om henne hundra år efter hennes arbetsinsatser. Med tanke på hur långsamt världen förändras i allmänhet, krävs det nästan otroliga insatser för att påverka historien, ens litegrand. Inte många av oss kommer att göra något intryck på världen som helhet. (Som tur är, för man kan ju bli en quisling eller en bojkott eller en chauvinist.) Titta bara på hur lång tid det tar att skriva och implementera en ny lag. Eller hur lång tid det tar att skriva en bok.

Varför pratar jag om det här, när jag borde prata om hur världen förändras i berättelser?

Tja, om man ska sälja böcker behöver man förändra läsarskaran, så att de går från att inte känna till ens namn till att bli tillräckligt intresserade för att köpa ens böcker. Det kan vara bra för dig att tänka på vilken enorm insats det krävs.

Men ett annat sätt att tänka på det är att du underlättar för den förändringen (i läsarskaran) genom att visa på hur världen kan förändras eller borde förändras eller håller på att förändras. Det här händer, som sagt, så sällan i verkligheten, att läsarna tycker att det är spännande när någon tar sig an så stora ämnen. Eller, omvänt, visar på varför det är bra att världen inte förändras.

Låt oss därför gå igenom vilka möjligheter du har. Titta gärna på de här och försök att pricka in dig själv och dina berättelser du ligger närmast.

Version 1: Världen förändras inte

Utan att ha några faktiska siffror på det, skulle jag säga att de flesta berättelser förändrar sina respektive världar så lite att man kan säga att deras världar inte förändras alls. Möjligen förändras huvudpersonen, eller så byter några av de viktigare rollfigurerna status (från singel till upptagen, från barnlös till mamma, från levande till död eller liknande), eller så förstörs enstaka föremål eller byggnader. Världen kan vara ljus eller mörk, men om den är ljus i början så är den också ljus i slutet, och tvärtom.

Eftersom den här versionen är så vanlig är det svårt att säga något allmänt, mer än att nästan alla berättelser med fokus på de inre intrigerna hör hit. Praktiskt taget alla familjedramer, kärleksberättelser, barnböcker, sport- och kulturberättelser, och berättelser som utspelar sig på arbetsplatser tillhör den här gruppen.

Vanliga huvudpersoner är poliser, detektiver, advokater, läkare, superhjältar och andra personer som agerar enligt en regelbok eller enligt traditioner. De kämpar mot personer som vill förändra systemet, och som attackerar dess symboler eller personer med traditionell makt. I grunden är det här en konservativ sorts berättelse, och ofta arbetar huvudpersonen för att världen ska fortsätta att se ut som den ”alltid” har gjort. Den ”tickande klocka” som finns i slutet av berättelsen handlar ofta om att stoppa något som på allvar kommer att förändra världen. Alternativt finns det en ”resetknapp” för att en series värld inte ska förändras för mycket mellan böckerna.

Ibland kan huvudpersonen hålla med antagonisten om att systemet borde förändras, men inte om metoderna som antagonisten använder (varpå en diskussion uppstår som liknar krocken mellan Martin Luther King och Malcolm X, även om verkligheten var mer nyanserad än så). På samma sätt kan protagonisten kämpa mot systemet, utan att lyckas, eftersom det finns för många personer som tjänar på att ingenting förändras, och då är det nästan alltid en tragedi.

Version 2: Världen förändras

Om du vill chockera läsaren bör du alltså förändra världen, eftersom det både är så ovanligt i verkligheten och i andra berättelser (med ett undantag, som vi snart ska se…). Ofta är den förändringen från en ljus värld till en mörk värld eller från en mörk värld till en ljus värld, och huvudpersonen träffar därför olika typer av människor i de olika världarna, eller ser hur de andra rollfigurerna förändras allt eftersom förutsättningarna i världen förändras.

Hit hör berättelser med starka yttre intriger: krig, politiska omvälvningar, stora katastrofer, invasioner, demonstrationer, strejker, pandemier, ekonomiska upp- eller nergångar, nya upptäckter och uppfinningar, eller moraliska/religiösa upplysningar. Att skriva den här typen av berättelser kräver en del av sin författare, eftersom förändringen behöver vara trovärdig, men det behöver också den värld som skapas efter förändringen vara. Att bara hitta på en häftig förändring räcker alltså inte.

Ofta är de här berättelserna mer radikala än konservativa, med en önskan om att förändra samhället i grunden. Det finns nästan alltid en stor vändning i berättelsen där huvudpersonen korsar över i den nya världen, och behöver tid att hitta sin plats i den nya världen. Här tenderar huvudpersonerna att vara offer för omständigheterna, snarare än en person med mycket makt, eller en mäktig person som plötsligt förlorat sin position efter förvandlingen. Men i vissa fall är det huvudpersonen som orsakat förändringen, antingen medvetet eller omedvetet. Om så är fallet blir huvudpersonen ofta en tragisk figur som råkar gå för långt eller en komisk figur som inte förstår sin egen insats.

Ibland verkar det som att berättelsen ska handla om att bevara status quo, men sedan sprängs bomben eller avrättas den naturlige ledaren eller sjukdomen sprider sig trots allt. Den typen av överraskningar är ofta väldigt effektiva på ett sätt som motsatsen (att låtsas att man ska förändra världen och sedan inte göra det) inte alls är.

Motståndarna i ”förändra världen”-berättelser är de som orsakat förändringen eller är skickligast på att dra nytta av förändringen. Utmaningen är ofta att hitta på någonting mer spännande än den stora förändringen som kan hända i slutet av berättelsen, och det är ingen lätt sak att göra, men mitt tips är att göra utmaningen mer personlig snarare än att försöka hitta något ännu större.

Ett undantag till påståendet att det här är sällsynt kommer i form av ungdomsberättelser, framför allt de som handlar om att gå från barnvärlden till vuxenvärlden. Där är det egentligen inte världen som förändras utan huvudpersonens uppfattning av världen. Det blir som att få ett mycket större synfält. (Som jag skrev i inlägget om de olika typerna av världar, finns det många berättelser där det finns en hemlig, osynlig värld.) Men oavsett åldern på läsarna och huvudpersonen handlar berättelsen ofta om att navigera genom livet under stora förändringar, något som för med sig stora igenkänningsmöjligheter för alla som varit med om liknande saker, vilket är nästan alla.

Version 3: Världen förändras flera gånger

Den grafiska romanen V för Vendetta är ett exempel på hur världen förändrades innan berättelsen börjar och sedan förändras igen.

Om en förändring är chockerande, tänk då hur chockerande två förändringar skulle vara. Eller tre. Du kan gå från en ljus värld till en mörk värld och sedan tillbaka till en ljus värld eller tvärtom.

Problemet är att det snart mättar läsaren. Som jag antydde ovan är det svårt att göra en andra förändring lika känslomässig som den första. Risken är att den andra tar bort effekten av den första, särskilt om det handlar om att göra skadorna som åstadkoms i den första förändringen ogjorda. Men det finns några sätt att lyckas på:

Ett sätt är att låta den första förändringen ske innan berättelsen börjar, så att läsaren får den första förändringen återberättad för sig. Det här är en stapelvara i dystopiska eller postapokalyptiska berättelser, där den stora katastrofen inte spelar så stor roll egentligen, utan det viktiga är hur huvudpersonerna åter lyckas skapa ett välfungerande samhälle.

Ett annat sätt är att bara antyda den andra förändringen, snarare än att visa den i sin helhet. Beroende på om förändringen som kommer är positiv eller negativ är det något som kan ge väldigt tillfredsställande känslor, väldigt ironiska känslor, eller väldigt tragiska känslor på ett begränsat utrymme.

Ett tredje sätt är att göra det till en episk berättelse, där det tar så lång tid för både den första förändringen och den andra förändringen att det behövs flera böcker för att göra dem rättvisa. Här kan du använda dig av intrigkuponger och andra liknande grepp för att visa hur svårt det är för huvudpersonerna att åstadkomma den andra förändringen.

Oavsett vilken av de här tre metoderna du använder kan det vara bra att vara medveten om att flera världsförändrande händelser gör dina rollfigurer ”larger than life”, anting så att de verkar vara halvgudar, eller, i fallet med komedier, att de snubblar mellan äventyr utan att vara fullt medvetna om sin roll i historien.

Version 4: Världen är komplex

Asterix by, som är hårt ansatt från alla håll, är ett exempel på hur världen kan vara komplex.

Hittills har jag behandlat de olika världarna som relativt enhetliga: antingen ljusa eller mörka. Men i många fall är världen betydligt mer blandad, ofta ljus med öar av mörker eller tvärtom. Då kan berättelsen handla om att någon vill att världen förvandlas för att bli mer enhetlig, så att öarna förlorar sin individualitet. Eller så kretsar berättelsen kring hur ett samhälle kämpar emot att inlemmas i ett större samhälle som är väldigt annorlunda. Huvudpersonen kan vara en av de få som kämpar för ett äldre/annat sätt att leva eller en företrädare för dem som försöker omvända den lilla envisa gruppen. Motståndaren blir då den andra sidan, eller någon som försöker stressa fram ett förhastat beslut.

Ofta slutar den här typen av berättelse med ett slags misslyckande för dem som vill sammanfoga världen till en enda typ, så att världen får fortsätta att vara komplex.

Ett exempel här är Sagan om Ringen, som består av flera näraliggande riken, vars öden är sammankopplade, men som reagerar olika när en stor förändring håller på att ske. Som du kanske förstår finns det många överlappningar mellan den delen av Sagan om Ringen och de delar som handlar om hur världen förändras. Så kan det också vara, om du vill skapa större komplexitet i ditt världsbygge, att det försiggår flera saker samtidigt: delar förändras, andra delar har redan förändrats och håller på att förändras tillbaka, ytterligare andra är splittrade, och några delar förändras inte alls. Så länge det är tydligt för läsaren, gärna med hjälp av de rollfigurer som hänger ihop med de olika delarna, är det inga problem att kombinera på det sättet.

Avslutning

Under resten av våren kommer jag dra ner på bloggandet, eftersom jag just nu har många uppdrag. Därför kommer inläggen i fortsättningen varannan onsdag, på jämna veckor. Men det finns också många gamla texter att läsa, så du behöver inte känna dig ensam.

Dolt förflutet av Thomas Karlsson och Lennart Guldbrandsson

Lennart Guldbrandsson, författare, lektör och föreläsare

På min blogg hittar du över 250 inlägg med skrivtips.

Jag har publicerat över tjugo böcker, inklusive ett antal om att skriva. Du kan få två av mina böcker gratis. En av mina senaste böcker är Dolt förflutet som nominerades till Selma-priset och finns som ljudbok, inläst av Tomas Norström, på Bokus, Adlibris. Naturligtvis finns den också på Storytel, Bookbeat, Nextory och Biblio.

Om du vill ha hjälp med dina berättelser eller din fackbok, hör av dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *