Donatus – Struktur del 4

Det här är del 4 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

På 300-talet skrev den romerska retorn Aelius Donatus mer om Horatius och liknande författares indelning av dramatik. Han höll med honom om att komedierna ska delas in i fem ”akter”*. Framför allt döper han tre av delarna:

1. Protasis – inledning

2. Epitasis – huvuddel av historien där huvudpersonen möter olika bekymmer

3. Katastasis – klimax/avslutning

Eventuellt föregicks protasis av delen preludium, medan katastasis åtföljs av delen katastrof, som då avslutar skeendet. Den strukturen skulle alltså se ut så här:

1. Preludium

2. Protasis – inledning

3. Epitasis – huvuddel av historien där huvudpersonen möter olika bekymmer

4. Katastasis – klimax

5. Katastrof

Donatus sätt att dela in pjäser i fem ”akter” överlevde väldigt länge. Exempelvis är det enligt den strukturen William Shakespeare arbetar omkring 1200 år senare.

* = Användningen av ordet ”akter” har varierat genom historien. Under antiken varierades det dramatiska med körsång och oden. Ordet ’episod’ kommer just av ’det som händer mellan två oden’, ungefär som nutida TV-program kan sägas vara det material som händer mellan flera reklamavbrott. Men akterna har inte alltid betytt att scenen blivit tom, och alla tomma scener har inte betytt att det är ett aktbyte.

Dessutom har akterna inte varit utskrivna i manuset. Det var de inte heller under Shakespeares tid. Det är först senare som pjäserna, såväl Shakespeare som antikens diktare, fått de indelningar som vi numera associerar med dem.

Allt det här gör att det alltid är vanskligt att tala om hur många akter ett verk har. Jag har i det följande valt att undvika de teorier om aktindelningar som handlar om exempelvis ridåfall, såvida inte den bakomliggande teorin också berättar varför verket bör ha si eller så många akter.

Men luras inte att tro att de enda som diskuterat struktur bott i Europa. Det ska jag berätta mer om härnäst. Återkom gärna.

Ett svar på ”Donatus – Struktur del 4

Kommentarer är stängda.