De åtta storheterna

Det här är en början.
Det här är en början på mitt stora projekt.

Det började med ett naivt blogginlägg (mitt eget). Numera är det mitt största projekt till dato. Det här är historien om de åtta storheterna.

Min första tanke var som sagt naiv, men så här såg den i alla fall ut: jag skulle göra en kort översikt över alla som hade skrivit något om hur man lägger upp texter dramaturgiskt. Det kunde inte finnas mer än ett tiotal olika, tänkte jag. Aristoteles, Freytag, Robert McKee, John Truby, och några till kanske.

Ju mer jag läste på, desto fler stötte jag på. Listan växte och jag försökte placera dem i kronologisk ordning och se vilka som hade inspirerat vilka. Snart insåg jag att jag skulle kunna göra en bok av det, och att jag skulle kunna lägga ut några av de texter jag skrev som reklam för min kommande bok. Sagt och gjort. Under fliken Resurser för författare längst upp kan man hitta en lång lista över olika strukturer. Den översikten över olika sorters strukturer är några av mina mest välbesökta sidor.

Bland de reaktioner jag fick gillade jag mest en som lät ungefär: ”Har du hört talas om X? Jag vill gärna veta vad du tänker skriva om X?” Sådana kommentarer, liksom förflugna kommentarer och källhänvisningar i de texter jag läste gav mig ännu fler uppslag, och jag är i dagsläget uppe i över 65 olika sätt att strukturera upp sina texter. Vad jag vet är det den mest ingående genomgången av struktur någonstans. (Jag tar dock gärna emot tips.) Genom att sammanställa de olika strukturerna har jag lärt mig mycket för egen del, och insett vad som fortfarande saknas. Boken som håller på att bli resultatet, Författarens strukturbok, kommer därför att handla lika mycket om vad andra inte har tagit upp, och hur man löser de problem som ”de andra 65” inte pratar om.

Efter hand som projektet växte, började jag tänka att samma mångfald av idéer och teorier också borde finnas när det gäller de andra områdena. Jag hade inte sett någon längre genomgång av dem heller. Kanske skulle det finnas en poäng med att skriva en bok om var och en av de stora idéerna inom skrivandet.

Men vilka är de stora idéerna? Och hur många var de?

De åtta storheterna

Efter en del research bestämde jag mig för att skriva om åtta av de största idéerna. Jag kallade det De Åtta Storheterna och de är: idé, struktur, intrig, rollfigurer, världsbygge, genre, tema och omskrivning.

Var och en (förutom den sista) är bra ingångar när man ska komma på vad man vill skriva om. Man kan börja med en rollfigur, en värld, en genre, eller någon av de andra. Men det är mer än så: de här åtta sakerna är områden som det finns mycket oenigheter och myter kring. Det betyder att det går att försöka bilda sig en egen uppfattning, som förhoppningsvis är mer grundad i fakta, och försöka sprida de kunskaperna till andra författare.

Författarens idébok

Författarens idébok

Även om jag alltså hade kommit ganska långt med texten om struktur, insåg jag att jag skulle behöva skriva boken om hur man får idéer först, så det gjorde jag och gav ut den 2016 under titeln Författarens idébok. (Boken har ett förord av Ingrid Elfberg.)

Jag kommer ta reda på så mycket jag kan om de här storheterna och beta av dem en efter en. Nu håller jag på med strukturboken, som kommer att bli ännu bättre än idéboken, och de kommande böckerna blir med lite tur ännu lite bättre.

Men låt mig gå igenom dem lite snabbt:

  • Författarens idébok handlar inte bara om hur man kommer på idéer, utan också om hur man väljer bland sina idéer och hur man därefter förbättrar idén när det är dags att skriva.
  • Författarens strukturbok kretsar förstås kring dramaturgi, men också kring de frågor som brukar uppstå, och de myter som finns. Omkring dubbelt så omfattande som och betydligt mer praktiskt inriktat än detta blogginlägg.
  • Författarens intrigbok handlar om de gemensamma berättelserna, och som man har stor nytta av att kunna abstrahera och associera sin egen text till.
  • Författarens rollfigursbok fokuserar på olika teorier om rollfigurer, och hur man gör dem så levande som möjligt. Här behandlas också synvinklar och dialog. Skrivs tillsammans med Ina Nes.
  • Författarens världsbyggesbok visar hur man skapar en trovärdig bakgrund till en berättelse, och hur man undviker de vanligaste misstagen. Skrivs tillsammans med Stefan Högberg.
  • Författarens genrebok tar upp de olika genrer som finns, och vad man behöver tänka på för att hitta rätt ton och stil. Här diskuteras också början på en marknadsföringsplan och hur man sticker ut från sin genre.
  • Författarens temabok tittar på hur man kommer djupare i sin berättelse och undviker att skriva läsaren på näsan med sitt budskap.
  • Författarens omskrivningsbok ger verktyg för att bearbeta och förbättra sin förstaversion. Allt ifrån dramaturgisk genomgång till korrekturläsning och rensning av slaggord beskrivs.

Det här är dock bara några av mina kommande böcker. Innehållet i det här blogginlägget kommer att uppdateras för att reflektera förändringar i planer, frågor som kommer in, och noteras längst ner med [hakparenteser].

Frågor och svar

Varför är inte språk en av storheterna?

Jag älskar språk, precis som nästan alla författare. När det gäller språk finns det så mycket att säga att jag hellre hänvisar till en grammatika, eller en frasordbok, eller en ordlista, eller liknande. De relevanta delarna för författare beskriver jag i de övriga böckerna, framför allt dialog som skildras i Författarens rollfigursbok och miljöbeskrivning som jag och Stefan går igenom i Författarens världsbyggesbok. Delar beror också på bokens genre, vilket behandlas i Författarens genrebok. Det här ska alltså inte ses som att jag inte prioriterar språket (eller för den delen ogillar gestaltning). Tvärtom är det något jag återkommer till gång på gång.

Varför är omskrivning en av storheterna?

De andra storheterna går att se som olika delar som pågår parallellt: man behöver dem alla för att kunna skriva en berättelse. Omskrivning är en sådan del, och det är dessutom en av de minst uppmärksammade storheterna. Därför känns det extra viktigt att ge omskrivning det här utrymmet.

Varför är inte research en av storheterna?

Precis som med språk är research så viktigt att det täcks under flera av de ovan nämnda titlarna. En författare behöver helt enkelt vara en duktig researcher, och det kan man exempelvis lära sig genom att studera hur journalister gör eller hur forskare gör. Möjligen skriver jag något mer samlat om det senare vid något tillfälle, men eftersom den här serien ofta kretsar kring olika teorier, som stöts och blöts emot varandra, varpå jag kan presentera vad jag lärt mig av att studera de olika texterna, är inte research ett område som passar in. De flesta är helt enkelt ganska överens om hur man gör. Att sedan genomföra sitt arbete efter de riktlinjerna är en annan sak, och det gör att en sådan text handlar mer om uthållighet och tålamod än enskilda metoder.

När kommer de olika böckerna?

Böckernas utgivningsdatum beror på många faktorer, till exempel hur många övriga uppdrag jag har och mängden andra uppslag jag får. Därför har jag försökt att undvika att ange några utgivningsdatum på böckerna, men generellt sett kommer 1-2 böcker per år, i den ordning som de nämns ovan.

Kommer det att gå att läsa böckerna separat? I vilken ordning ska man läsa böckerna?

Böckerna är tänkta att gå att läsa separat, i vilken ordning som helst. Alla författare börjar sina projekt på olika sätt och därför har jag skrivit böckerna med målet att man ska kunna börja där man befinner sig och sedan få hjälp att navigera förbi alla blindskär och grynnor.

Kan man lämna önskemål eller förslag på ytterligare böcker?

Ja, man får gärna lämna önskemål och förslag. Framför allt uppskattar jag alla tips på böcker och texter som behandlar de ämnen jag ännu inte skrivit om.

Jag kan dock inte lova mer än att jag läser alla förslag och ger tillbörligt tack. Varje bok är ett stort företag i sig, vilket betyder att jag inte åtar mig nya projekt utan vidare. Lämna gärna kommentarer nedan, eller mejla mig. Eventuella samarbeten sker mycket sparsamt, och endast efter personliga möten.