Claude Lévi-Strauss – Struktur del 24

Det här är del 24 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

En annan mytforskare (vid sidan om Joseph Campbell) var fransmannen Claude Lévi-Strauss som 1973 publicerade det numera klassiska verket Anthroplogical structurale deux. Det var på sätt och vis startskottet för betydligt bredare forskning inom myternas värld. Propp och Campbell var visserligen tidigare, men de kan inte jämföras med det inflytande Lévi-Strauss fick. Tack vare honom kom hela institutioner att byggas kring studiet av myter. Ironiskt nog är han dock inte särskilt känd bland dem som skriver de moderna myterna.

Tanken som Lévi-Strauss framförde, kanske ännu starkare än Propp, var att det finns tydliga gemensamma drag i myterna, men även att det dialektiska sättet att se utvecklingen (tes, antites, syntes) har påverkat riter och mytologi. Den tredelade strukturen är inte minst intressant för den som funderar mycket över berättelsers tema, men också för andra författare. Det går fortfarande att skapa intressanta historier baserat på tes, antites och syntes, om man tänker sig de olika delarna som till exempel platser.

Men, och det kanske är viktigare för vår studie av strukturen, Lévi-Strauss förde också in något annat i sin teori om hur myters strukturer såg ut: vanligtvis brukar man se det så att det finns en protagonist (hjälten) och en antagonist (motståndaren) som genomgår en konflikt. Lévi-Strauss menade dock att det också finns en tredje kraft: medlaren. Mellan motsatser, som till exempel liv och död eller växtätare och köttätare, finns ofta en trickster med en oförutsägbar personlighet, vars funktion är att överbrygga olikheterna mellan motsatserna. Den funktionen för med sig ett helt annat sätt att strukturera upp sin historia, något som gör den mer komplex. Och den rollfiguren är ofta den mest spännande. Tänk till exempel på Pirates of the Caribbean, där Will Turner kämpar mot kapten Barbossa. Med en sådan struktur skulle filmen knappast ha blivit någon hit. Men när tricksterfiguren Jack Sparrow, som man aldrig vet var man har, får berättelsen ytterligare komplexitet.

Nästa gång ska vi titta på en författare som en gång var världens mest säljande, och som du säkert inte hört talas om. Återkom gärna.

2 svar på ”Claude Lévi-Strauss – Struktur del 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *