Arnold van Gennep – Struktur del 16

Det här är del 16 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här.

Fransmannen van Gennep var en av de första etnograferna som studerade övergångsriter. Hans bok Les rites de passage (1909) delade in övergångsriterna i följande tre delar:

1. Preliminär

2. Liminär (tröskelfasen)

3. Postliminär

Själva indelningen kan verka enkel, men varje del innehåller flera kännetecken och funktioner.

Som författare kan man använda den här indelningen genom att fokusera på just tillfällen som kan räknas till dem som omgärdas av övergångsriter. Vi använder till vardags kanske inte ordet ”övergångsriter”, men tänk istället på alla tillfällen då vi firar eller sörjer. Om man exempelvis väljer att skriva om ett giftermål finns det en naturlig tredelning där som det kan vara praktiskt att använda sig av (förutsatt att man inte använder sig av flera bröllop).

Denna indelning blev senare en av inspirationskällorna för Joseph Campbells Hjältens resa, som vi givetvis återkommer till senare.

Nästa gång ska vi titta på den första moderna manualen för pjäsförfattare. Återkom gärna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *