Viki King – Struktur del 35

Det här är del 35 i min genomgång av ämnet struktur. Den förra delen finns här. Läs alla delar här. Den amerikanska författaren Viki King presenterade sin metod, som på sätt och vis ytterligare knöt ihop författaren med texten i Christopher Voglers anda. Boken How to Write a Movie in Fortsätt läsa